GHAM KHWARI AUR RAAH-E-KHUDA MEIN KHARCH KARNE KI AHMIYAT